Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji
rekrutacja 2004/2005


szczegółowe informacje
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Dokumenty należy składać w Dziekanatach 
Wydziału Prawa i Administracji
,
ul. Narutowicza 17a, 70 - 240 Szczecin.

a) studia dzienne - pok. 11,
b) zaoczne studia prawnicze - pok. 12,
c) uzupełniające studia magisterskie - pok. 2,
d) zajęcia realizowane w Punktach Wykładowych - dokumenty należy składać w  siedzibach właściwych punktów.
 
Adres Punktu Konsultacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim:
ul. Chopina 52,  66 - 400 Gorzów Wlkp., tel. (0 - prefiks - 95) 721-60-90.

Adres Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jarocinie:
ul. Przemysłowa 3,  63 - 200 Jarocin, tel./fax (0 - prefiks - 62) 747-64-84. 
- tel. 0 prefiks 91  444 - 28 - 54
ul. Narutowicz 17a, 70 - 240 Szczecin
   
Dziekanat Zaocznych Studiów Prawniczych - tel. 0 prefiks 91  444 - 28 - 18
ul. Narutowicz 17a, 70 - 240 Szczecin   

Dziekanat Administracji - tel. 0 prefiks 91  444 - 28 - 50 
ul. Narutowicz 17a, 70 - 240 Szczecin
   

Uwaga!

1. Kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji nie zostaną przyjęci na studia dzienne, mogą podjąć studia zaoczne i po zaliczeniu pierwszego roku studiów z odpowiednio wysoką średnią ocen (obecnie co najmniej 4,0) mogą ubiegać się o przeniesienie na drugi rok studiów dziennych. Wysokość wymaganej średniej ocen ustala Rada Wydziału w drodze uchwały, a studenci pierwszego roku studiów zaocznych informowani są o tym z chwilą rozpoczęcia studiów.

Zobacz: kryteria kwalifikacji

Dziekanat Studiów Dziennych