dr
Dorota Skala
Katedra Finansów WNEiZ
 
Home
CV
Research
Dla studentów
Contact
 
 Publications
Skała, D. (2012) The context and role of earnings management in banks, „Bezpieczny Bank“, 1 (46), s.81-104 (in Polish)

Skała, D. (2012) Chosen aspects of risk, profitability and growth dynamics of the largest G20 banks between 2005-2010. in: Flejterski, S., Solarz, J.K. (eds.) Systemy bankowe krajow G20, wyd. Zapol, Szczecin. (in Polish)

Skała, D. (2011) Influence of the financial crisis on regulatory approach to liquidity risk in the light of guidelines of the Basel Committee on Banking Supervision, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 646, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 39

Skała, D. (2010) Looking for Optimal Capital Regulations and Levels in Post-crisis Financial Institutions – the Capital versus Risk Debate, "Zeszyty Naukowe nr 140, Bankowość a kryzys na rynkach finansowych", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Skała, D. (2008) Overconfidence in Psychology and Finance – an Interdisciplinary Literature Review, “ Bank i Kredyt”, 4, s.33-50. Download Paper 

Beck, T., Nelson, C., Skała, D. (2005) Rating Methodology for Polish Covered Bonds, w: K. Jajuga, Z. Krysiak (red.), Credit risk of mortgage loans. Modelling and management. Związek Banków Polskich, Warszawa.

 Working papers

Skała, D. (2012) The Influence of regulatory and institutional framework and shareholder structure upon risk of financial institutions in Central Europe, National Bank of Poland Working Papers, 149 (R&R)

Skała, D. (2012) Income smoothing and procyclicality of loan loss provisions in Central European banks, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2426144 (R&R)

Skała, D. (2011) Overconfidence modelling in financial institutions, emphasising credit risk and profitability.

 Conferences and seminars
 Conference/seminar presenations

2013

 

 • 11th INFINITI Conference on International Finance, Aix-en-Provence
 • 30 Symposium on Money Banking and Finance, GDRe, Poitiers
 • WIEM 2013- Warsaw International Economic Meeting
 • Spring Workshop in Quantitative Methods and Risk, Humboldt University, CASE & Szczecin University
 • "Modelowanie danych panelowych", SGH
 • Baltic Sea Colloquium in International Finance, Kozminski University & European University Viadrina

 

2012

 • Corporate Governance in European Banks Workshop, European University Viadrina, Frankfurt (Oder)
 • 10th INFINITI Conference on International Finance, Trinity College, Dublin
 • 29 Symposium on Money Banking and Finance, GDRe, Nantes
 • WIEM 2012- Warsaw International Economic Meeting
 • "Modelowanie danych panelowych", SGH

2011

 • Seminaria Instytutu Ekonomicznego NBP ("Wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej – analiza procykliczności tworzenia rezerw w latach 2005-2010")
 • Warsaw Economic Seminars - Wydzial Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski ("Overconfidence modelling in financial institutions, emphasising credit risk and profitability")

2010

 • Seminaria Instytutu Ekonomicznego NBP ("Modelowanie zjawiska nadmiernej pewności siebie w bankach")
koordynacja: Biuro Informacyjne Uniwersytetu Szczecinskiego Eduks.pl