Notka biograficzna
Publikacje
Magisteria
Strona katedry


Katedra Pedagogiki i Psychologii
ks. dr Zygmunt Czaja
Wydział Teologiczny | Katedra Pedagogiki i Psychologii | ks. dr Zygmunt Czaja
 Publikacje

Książki:
Czaja Z., Wychowanie jako spotkanie, Poznań 1994
Czaja Z., Co słychać?, Koszalin 1999

Artykuły w dziełach zbiorowych:
Czaja Z., Sport pomocą w twórczym przeżywaniu czasu, w: Dziubiński Zb. (red.), Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje, Warszawa 2000, s. 87-91.
Czaja Z., Sport pomocą w budowaniu domu, w: Dziubiński Zb. (red.), Aksjologia sportu, Warszawa 2001, s. 46-51.
Czaja Z., Wypłyń na głębię rekreacji rodzinnej, w: Dziubiński Zb. (red.), Antropologia sportu, Warszawa 2002, s. 138-143.
Czaja Z., Zasada dialogiczna w sporcie, w: Dziubiński Zb. (red.), Społeczny wymiar sportu, Warszawa 2003, s. 133-138.
Czaja Z., Integralne wychowanie dzieci w Szensztackim Dziele Rodzin, w: Wilk J. (red.), W służbie dziecku, Lublin 2003, t. II, s. 487-492.
Czaja Z., Wychowanie integralne w Ruchu Szensztackim, w: Nowak M., Ożóg T., Rynio A. (red.), W trosce o integralne wychowanie, Lublin 2003, s. 387-400.

Artykuły:
Czaja Z., Autorytet i wolność w wychowaniu według R. Lambruschini, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 1 (1992), s. 201-210.
Czaja Z., Kształtowanie sumienia według Kazimierza Sośnickiego, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 5 (2000), s. 87-97.
Czaja Z., Zadania szkoły według Fryderyka Wilhelma Foerstera (1869-1966), „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 6 (2001), s. 177-187.
Czaja Z., Funkcje wychowawcze autorytetu według Kazimierza Sośnickiego, „Rocznik Koszaliński” 29 (2001), s. 229-235.
Czaja Z., Wychowawcza obecność Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 7 (2002), s. 195-213.
Czaja Z., Wychowanie według ks. dr. Bolesława Domańskiego, „Rocznik Koszaliński” 30 (2002), s. 271-281.
Czaja Z., Ideał katechety według młodzieży klas trzecich Gimnazjum nr 4 w Słupsku, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 9 (2004), s. 137-144.

Recenzje:
Janusz Korczak, Jak kochać dziecko, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2 (1993), s. 211.
Esteban Uriburu, Nazywają go ojcem, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2 (1993), s. 212.
Marian Nowak, Tomasz Ożóg, Alina Rynio, W trosce o integralne wychowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 9 (2004), s. 207-210.