Nota biograficzna
Publikacje
Magisteria
Strona katedry


Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej
ks. dr Cezary Korzec
Wydział Teologiczny | Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej | ks. dr Cezary Korzec
 Nota biograficzna
Konsultacje semestr letni 2009/2010:

poniedziałek 22.03; 19.04; 17.05; 24.05; 31.05; 07.06; 14.06;
godziny 14.30-15.15

soboty 20.03; 10.04; 22.05; 05.06
czas: po każdym przeprowadzonym wykładzie według planu studiów niestacjonarnych.
   
Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej| Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego | ul. Papieża Pawła VI nr 2 | 71-459 Szczecin